DOMACÍ NABÍJEČKY AUTOMOBILŮ
JEDNODUCHÝ KONFIGURÁTOR
POHODLNÁ ONLINE PLATBA

Příspěvek 50 tisíc korun na pořízení wallboxu EVmate

O programu Elektromobilita

 • 18. března 2024 byl zahájen příjem žádostí v záručním programu Elektromobilita, který pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku všem firmám a podnikatelům, kteří plánují nakoupit vozidla na elektrický či vodíkový pohon a dobíjecí stanice. Jeho cílem je podpořit zvýšení podílu vozidel na alternativní paliva a výstavbu dobíjecích stanic. Vozidlo musí být nové nebo dodáno do stáří 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a nesmí mít najeto více než 6 000 km. V rámci tohoto programu poskytuje Národní rozvojová banka finanční příspěvky a záruky, které můžete využít ke zvýhodněnému úvěru od leasingové společnosti či komerční banky.

Jakých vozidel se program týká?

 • Podporována jsou vozidla na čistě elektrický (BEV) nebo vodíkový (FCEV) pohon v kategorii M1 (osobní vozy max. 8-místné), N1 (nákladní vozy nepřevyšující přípustnou hmotnost 3,5t) nebo N2 (nákladní vozy nepřevyšující přípustnou hmotnost 4,25t).

Výše záruky na vozidlo

 • kategorie M1 od 300 000 Kč až do 1 500 000 Kč
 • kategorie N1 od 300 000 Kč až do 2 000 000 Kč
 • kategorie N2 (do 4,25t) a vodíkový pohon od 300 000 Kč až do 2 500 000 Kč

Výše příspěvku na vozidlo

 • kategorie M1 - maximálně 200 000 Kč na jedno vozidlo
 • kategorie N1 - maximálně 250 000 Kč na jedno vozidlo
 • kategorie N2 (do 4,25t) a vodíkový pohon - maximálně 300 000 Kč na jedno vozidlo

Jakých nabíjecích stanic se program týká?

 • Finanční příspěvek na neveřejnou dobíjecí stanici je možné získat pouze při současném pořízení bezemisního vozidla v rámci tohoto programu (viz výše).
 • Nabíjecí stanice musí být umístěna v podnikatelském areálu příjemce dotace a po dobu udržitelnosti projektu 24 měsíců může být využívána pouze příjemcem dotace, tzn. nesmí být využívána jeho zákazníky (např. v nákupních centrech, na firemních parkovištích apod.).

Výše záruky na nabíjecí stanici

 • dobíjecí stanice typu AC - maximálně 100 000 Kč
 • dobíjecí stanice typu DC s nabíjecím výkonem do 40 kW - maximálně 250 000 Kč
 • dobíjecí stanice typu DC s nabíjecím výkonem nad 40 kW - maximálně 400 000 Kč

Výše příspěvku na nabíjecí stanici

 • dobíjecí stanice typu AC - maximálně 50 000 Kč na jednu stanici
 • dobíjecí stanice typu DC s nabíjecím výkonem do 40 kW - maximálně 100 000 Kč na jednu stanici
 • dobíjecí stanice typu DC s nabíjecím výkonem nad 40 kW - maximálně 150 000 Kč na jednu stanici

Jak příspěvek získat?

Veškeré informace včetně formuláře pro podání žádosti najdete na stránkách Národní rozvojové banky zde:

https://www.nrb.cz/produkt/elektromobilita/