DOMACÍ NABÍJEČKY AUTOMOBILŮ
JEDNODUCHÝ KONFIGURÁTOR
POHODLNÁ ONLINE PLATBA

Získejte dotaci na wallbox EVmate!

Skvělá zpráva pro naše zákazníky! Na podzim roku 2021 odstartuje příjem žádostí na dotace z programu Nová zelená úsporám 2021+. V jeho rámci můžete získat až 30.000 Kč na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro Váš elektromobil. Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu a tím je i náš wallbox EVmate! Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Žádost můžete podat prostřednictvím internetových stránek https://2030.novazelenausporam.cz/.