DOMACÍ NABÍJEČKY AUTOMOBILŮ
JEDNODUCHÝ KONFIGURÁTOR
POHODLNÁ ONLINE PLATBA

Využijte dotaci NZÚ na pořízení nabíjecí stanice elektromobilu

Ať už jste nadšeným majitelem elektromobilu nebo o jeho pořízení teprve uvažujete, určitě uvítáte možnost financovat pořízení a instalaci nabíjecí stanice EVmate z dotace Nová zelená úsporám, o kterou můžete žádat od září 2023. Dotaci je možné čerpat pro rodinné i bytové domy.

Pro rodinné domy činí aktuální výše dotace 15 000 Kč na rodinný dům. Pokud ale plánujete zkombinovat v rámci jedné žádosti více energeticky úsporných opatření z dotačního programu, jako například instalaci fotovoltaické elektrárny nebo třeba tepelného čerpadla, dotace se vám zvýší o kombinační bonus ve výši 10 000 Kč za každé další podporované opatření s výjimkou prvního. Další bonus - 10% z celkové výše podpory bez ostatních bonusů mohou čerpat majitelé nemovitostí z bonifikovaných krajů, regionů a obcí, jejichž seznam je uveden na webových stránkách programu. Jedná se především o nemovitosti v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a také v bývalých vojenských újezdech.

Podobné je to i v případě bytových domů, kde je ale výše dotace na nabíjecí bod stanovena na 25 000 Kč a kombinační bonus je také vyšší, a to 20 000 Kč za každé další podporované opatření. Bonus 10% z celkové výše podpory bez ostatních bonusů pro bytové domy, které se nachází v bonifikovaných oblastech, platí jako v předešlém případě. K jedné bytové jednotce lze získat dotaci na jeden nabíjecí bod.

Pro získání nároku na dotaci musí být nabíjecí stanice schopna zajistit dynamické řízení výkonu nabíjení dle aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném odběrném místě. Laicky řečeno to znamená, že výkon nabíjení si wallbox reguluje podle aktuální zátěže Vaší domácnosti – pokud například zapnete troubu, stanice sníží výkon nabíjení elektromobilu tak, aby nedošlo ke „shození„ hlavního jističe objektu.

Všechny verze nabíjecí stanice EVmate toto umí! Stačí stanici dovybavit IoT meterem a nastavit si v mobilní aplikaci Vaše preference. Nabíjení pak můžete realizovat například pouze z přetoků FVE nebo v době nízkého tarifu.

Nově vyvinutá verze stanice EVmate STR umožňuje dokonce přímou komunikaci s měniči nejvýznamnějších a nejpoužívanějších výrobců a pro zajištění dynamického řízení nabíjení není již potřeba žádné další příslušenství.

Ještě jednou bychom vás rádi upozornili, že podmínkou pro získání dotace je schopnost dobíjecí stanice řídit výkon nabíjení dle aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě/odběrném místě  a schopnost koordinace výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Tak proto EVmate!

V každém případě si prostudujte podrobné informace a podmínky na webu https://novazelenausporam.cz/