DOMACÍ NABÍJEČKY AUTOMOBILŮ
JEDNODUCHÝ KONFIGURÁTOR
POHODLNÁ ONLINE PLATBA

Zásuvka a jistič

Důvod, proč se Vás v našem konfigurátoru ptáme na typ zásuvky a hodnotu jističe elektrického obvodu, do kterého plánujete připojit Vaši novou domácí nabíjecí stanici (wallbox) EVmate, je, že tyto informace nám pomohou definovat maximální možný elektrický výkon nabíjení, jinými slovy, co Vaše elektrické rozvody, plánované připojení nabíječky či Váš dostupný elektrický příkon umožňuje. Pokud bude maximální dostupná hodnota příkonu vyšší, než potřebujete pro Váš elektromobil, pak Vás nebude nic omezovat. Bude-li naopak nedostatečná, v takovém případě by vše nefungovalo, jak má. U zásuvky může nastat problém, že je dimenzovaná na menší proud, respektive výkon, který je dlouhodobě schopná bezpečně přenést. Typicky se jedná o menší verzi třífázové zásuvky, která je určena pro proudy 16A namísto větší verze dimenzované na 32A. U jističe se pak jedná o hodnotu maximálního proudu obvodu, do kterého plánujete připojit nabíječku, tedy zdali není nižší než maximální možný příkon nabíjení Vašeho elektromobilu. Pokud konfigurátor Vámi zadanými parametry odhalí, že Váš vůz umožňuje domácí nabíjení vyšším příkonem, než je schopna Vaše stávající elektrická instalace a příkon zajistit, máte dvě možnosti - buď přizpůsobit Vaši instalaci s pravděpodobnou nutností navýšit i příkon do Vašeho domu nebo zvolit nižší výkon nabíjení. A to udělá náš konfigurátor za Vás - dle Vámi zadaných parametrů pro Vás vybere tu nejlepší možnou kombinaci.
Uveďme si dva příklady:
Vlastníte Nissan LEAF vybavený palubní jednofázovou nabíječkou 6,6kW, ale zásuvka, do které budete připojovat Váš nový wallbox, je typu 3x16A, tedy zásuvka s průměrem 58mm. Nabíječka s výkonem 7kW by zatěžovala Vaši stávající zásuvku a logicky i příslušný elektrický rozvod proudem bezmála 30A na jedné fázi, tedy více, než by byla Vše stávající zásuvka dlouhodobě schopna přenést. Jednalo by se o nebezpečné připojení. Náš konfigurátor pro Vás, na základě Vámi zadaných skutečných parametrů, vybere nabíjecí stanici o výkonu 1x16A / 3,7kW. Pro srovnání - v případě, že by LEAF byl vybaven baterií o kapacitě 30kWh, oproti ideálnímu případu by plné nabití teoreticky trvalo o cca 3,5 hodiny déle, stále však pro noční nabíjení snesitelných celkových 8 hodin. V případě, že se Vám daná doba nabíjení zdá dlouhá, můžete provést změny na Vašich elektrických rozvodech. To může být výhodné zejména, uvažujete-li o umístění nabíječky blízko rozvodné skříně, protože úpravy budou relativně méně nákladné. Úpravou, posílením či doplněním Vašich rozvodů a instalací větší zásuvky, popřípadě i variantně instalací nabíječky přímo na stěnu (varianta „bez zásuvky“) s napojením na nové rozvody, využijete plně nabíjecí výkon Vašeho elektromobilu.
Vlastníte Renault Zoe vybavený palubní třífázovou nabíječkou 3x32A / 22kW, ale obvod, do kterého budete připojovat Váš nový wallbox, je jištěn jističem 3x25A. Nabíječka s výkonem 22kW by zatěžovala Váš stávající elektrický rozvod více, než by byl schopen dlouhodobě poskytnout, a jistič, popř. hlavní domovní jistič, by Vám tzv. „padal“. Náš konfigurátor pro Vás, na základě Vámi zadaných skutečných parametrů, vybere nabíjecí stanici o výkonu 3x25A / 17,3kW.
Pro srovnání - v případě, že by Zoe bylo vybavené baterií o kapacitě 41kWh, oproti předchozím parametrům by plné nabití teoreticky trvalo o cca ½ hodiny déle.