DOMACÍ NABÍJEČKY AUTOMOBILŮ
JEDNODUCHÝ KONFIGURÁTOR
POHODLNÁ ONLINE PLATBA

Certifikace

Pár slov o certifikaci nabíjecí stanice EVmate

Jaké jsou obecné požadavky na výrobky?

Každý výrobek uváděný na trh musí být, vedle toho, že plní funkci, kterou od něj čekáte jako uživatel, posouzen také ze strany požadované normy platné pro společný trh, případně pro danou zemi. Výrobce či dovozce nesmí na trh uvést produkt, který by požadavky nesplňoval. Tuto skutečnost pak výrobce či dovozce dokládá pro daný výrobek certifikátem o plnění příslušných norem a nařízení.

Co znamená označení CE na našem výrobku?

Označením CE prohlašujeme, že naše nabíjecí stanice EVmate byla vyrobena v souladu s příslušnými normami a nařízeními a splňuje veškeré požadavky jimi definované, včetně úrovně požadované jakosti. V praxi to znamená, že naše nabíjecí stanice EVmate splňuje požadavky elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility, má požadované parametry s ohledem na působení vlivů okolního prostředí a je mechanicky způsobilá. Je také sestavena ze součástek plnících příslušné normy a zároveň splňující nařízení týkající se dopadů na životní prostředí.

Proč si našeho certifikátu ceníme?

Naše nabíjecí stanice EVmate prošla náročnou certifikací u největší autority v České republice, v Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ). Tento ústav si své renomé buduje již od roku 1926. Náš certifikát proto není jen obyčejným prohlášením na základě dobré víry, že výrobek plní normy, jak tomu mnohdy bývá. My jsme naši nabíjecí EVmate stanici ve spolupráci s našimi dodavateli součástek skutečně nechali plně otestovat a prošli tak celým zkušebním procesem. Jsme tudíž schopni doložit nejen certifikát, ale i výsledky a protokoly o testování. Díky tomu máme možnost zajistit nejvyšší kvalitu naší produkce i našim zákazníkům a vy se tím pádem můžete na náš produkt plně spolehnout.

Co všechno naše nabíjecí stanice EVmate musí splňovat?

Naše nabíjecí stanice EVmate prošla testováním elektromagnetické kompatibility, což velmi zjednodušeně řečeno znamená, že její provoz neovlivňuje jiná elektrická zařízení. Při provozu tedy nebude „rušit“ třeba váš televizor ani nebude způsobovat nepříjemné zvuky ve vašem elektrickém rozvodu doma apod. Nabíjecí stanice EVmate byla během zkoušek „týrána“ chladem, horkem i vlhkostí. V neposlední řadě byla podrobena i mechanickému testování, tedy zkoumalo se, kolik toho vlastně vydrží. Na základě výsledků testování EZÚ je naše nabíjecí stanice EVmate plně způsobilá, a v některých případech dokonce překonává standardní požadavky. Například je konstruována jako více vodotěsná, její tělo je z nehořlavého materiálu a tento jsme navíc vybavili i UV ochranu s níž materiál těla nabíjecí stanice nestárne. Naše nabíjecí stanice EVmate byla shledána jako zcela bezpečné zařízení pro svého uživatele, tedy, že její provoz je bezpečný a plně odpovídá normám z pohledu ochrany zdraví a majetku.